Här är den fantastiskt fina filmen om när vi flyttade våra får i somras. Det är Gunnar Skarland som har fångat oss på bild och klippt ihop detta. Jag tycker den är så fin! Vad tycker du?

This movie is from the sheep-transfer we made some weeks ago. We had to move the 16 island-sheeps from the Island Vinga to the Island Lindholmen. Please see it! It is very nice and shows the fantastic environment in which we keep our animals and where they help protecting endangered species. The movie is made by Gunnar Skarland. Music by Björn Olsen. Please tell me you like this video! 🙂