Lantraser är grejen! Våra får är gutefår. Karakteristiskt för gutefår är att både tackan och baggen har horn. Detta är väldigt praktiskt när man skall fånga får, för då finns liksom ett handtag att greppa i. (Annars är får förvånansvärt svåra att fånga.) Vi är sedan 2019 en genbank för gutefår, något som vi är stolta över.

Det är mycket jobb med fåren och Bu & Bä är det kollektiv där det är mest action. Det är mask, träckprov, traktorkörning, klippning, båttransporter, olika öar, beteshagar, naturvårdsbränningar och ibland en fantastisk förvirring om vilket lamm som hör till vilken tacka (något de själva såklart har stenkoll på). Underbart roligt!

Förnärvarande 20 tackor och vår bagge Ferdinand! År 2020 fick vi 29 lamm.